Aztertu  edo    Hizkuntza:

Nola ahoskatu Hubert

Herrialde ezberdinetako jendeak Hubert hitz egiteko modu ezberdinak erabiltzen ditu.

Nola ahoskatzen duzu Hubert herrialde eta hizkuntza ezberdinetan?

Transkripzioa edo izen lehenetsia Hubert. Ohikoena Hubert ahoskera:

01 HYOO-bərt (ingelesez)
02 HOO-bert (aleman)
03 HUY-bərt (holandako)
04 uy-BER (frantsesez)
05 HUW-bert (polonieraz)

Aztertu zure izena eta abizena. Doakoa da!

edo
Zure izena:
Zure abizena:
Talde analisia

Hubert izenburuari buruzko informazio gehiago

Hubert izenaren esanahia

Zer esan nahi du Hubert? Hubert izenaren esanahia.

 

Hubert lehen izen baten jatorria

Non hasi zen Hubert izena? Hubert izenaren jatorria.

 

Hubert lehen izen definizioa

Beste hizkuntzatan, ortografia eta ahoskera aldaeren izenean, Hubert izeneko aldaera emakumezkoak eta gizonezkoak.

 

Hubert izeneko abizenak

Hubert txikitutako izenak. Hubert izeneko abizenak.

 

Hubert beste hizkuntzetan

Ikasi lehen izen Hubert beste herrialde batean beste izen bateko lehentasunarekin.

 

Nola ahoskatu Hubert

Nola ahoskatu duzu Hubert? Hubert hitzak egiteko modu desberdinak. Hubert ahoskera

 

Hubert abizenen bateragarritasuna

Hubert bateragarritasun probea abizenekin.

 

Hubert beste izenekin bateragarria

Hubert beste izenekin bateragarritasun proba.

 

Hubert izenarekin abizen zerrenda

Hubert izenarekin abizen zerrenda