Aztertu  edo    Hizkuntza:

Nola ahoskatu Ronnie

Herrialde ezberdinetako jendeak Ronnie hitz egiteko modu ezberdinak erabiltzen ditu.

Nola ahoskatzen duzu Ronnie herrialde eta hizkuntza ezberdinetan?

Transkripzioa edo izen lehenetsia Ronnie. Ohikoena Ronnie ahoskera:

01 RAH-nee

Aztertu zure izena eta abizena. Doakoa da!

edo
Zure izena:
Zure abizena:
Talde analisia

Ronnie izenburuari buruzko informazio gehiago

Ronnie izenaren esanahia

Zer esan nahi du Ronnie? Ronnie izenaren esanahia.

 

Ronnie lehen izen baten jatorria

Non hasi zen Ronnie izena? Ronnie izenaren jatorria.

 

Ronnie lehen izen definizioa

Beste hizkuntzatan, ortografia eta ahoskera aldaeren izenean, Ronnie izeneko aldaera emakumezkoak eta gizonezkoak.

 

Ronnie beste hizkuntzetan

Ikasi lehen izen Ronnie beste herrialde batean beste izen bateko lehentasunarekin.

 

Nola ahoskatu Ronnie

Nola ahoskatu duzu Ronnie? Ronnie hitzak egiteko modu desberdinak. Ronnie ahoskera

 

Ronnie abizenen bateragarritasuna

Ronnie bateragarritasun probea abizenekin.

 

Ronnie beste izenekin bateragarria

Ronnie beste izenekin bateragarritasun proba.

 

Ronnie izenarekin abizen zerrenda

Ronnie izenarekin abizen zerrenda