Aztertu  edo    Hizkuntza:

Nola ahoskatu Ashley

Herrialde ezberdinetako jendeak Ashley hitz egiteko modu ezberdinak erabiltzen ditu.

Nola ahoskatzen duzu Ashley herrialde eta hizkuntza ezberdinetan?

Transkripzioa edo izen lehenetsia Ashley. Ohikoena Ashley ahoskera:

01 ASH-lee

Aztertu zure izena eta abizena. Doakoa da!

edo
Zure izena:
Zure abizena:
Talde analisia

Ashley izenburuari buruzko informazio gehiago

Ashley izenaren esanahia

Zer esan nahi du Ashley? Ashley izenaren esanahia.

 

Ashley lehen izen baten jatorria

Non hasi zen Ashley izena? Ashley izenaren jatorria.

 

Ashley lehen izen definizioa

Beste hizkuntzatan, ortografia eta ahoskera aldaeren izenean, Ashley izeneko aldaera emakumezkoak eta gizonezkoak.

 

Nola ahoskatu Ashley

Nola ahoskatu duzu Ashley? Ashley hitzak egiteko modu desberdinak. Ashley ahoskera

 

Ashley abizenen bateragarritasuna

Ashley bateragarritasun probea abizenekin.

 

Ashley beste izenekin bateragarria

Ashley beste izenekin bateragarritasun proba.

 

Ashley izenarekin abizen zerrenda

Ashley izenarekin abizen zerrenda